• Chaos Map cho chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

  Tự tay làm cái Chaos Map cho chuyển đổi số y tế tại Việt Nam. 

  • 09/02/2021
  • 2274
 • Lượng hoá tình trạng sức khoẻ - Health Level Scoring

  Sức khoẻ là một trạng thái và chúng ta chưa có giá trị định lượng cho trạng thái đó. Khi nói ai khoẻ hơn ai, chúng ta vẫn ngầm hiểu ở một ngữ cảnh hẹp nào đó như trong một cuộc thi đấu sức khoẻ hay một hoạt động thể thao..

  • 28/02/2021
  • 1479
 • Kết nối dữ liệu y tế, câu chuyện của cả chục năm nữa?

  Dữ liệu y tế nằm ở các hệ thống khác nhau. Muốn kết nối, chia sẻ dữ liệu thì cần được chuẩn hoá. Chuẩn lưu trữ và chia sẻ dữ liệu quốc tế HL7 ra đời với mục đích như vậy và đã có khoảng 55 quốc gia tham gia vào việc ứng dụng chuẩn này.

  • 19/03/2021
  • 1857
 • Xuất khẩu PHR, tại sao không?

  Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con! Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp! Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.

  • 23/04/2021
  • 1146
 • Phòng bệnh thời 4.0

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đem lại cho chúng ta những hình thái mới, cách thức mới để chăm sóc sức khoẻ. Các nước phát triển Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản đã có những thay đổi mạnh mẽ, ứng dụng CNTT vào việc phòng bệnh, chúng ta không thể xa rời xu thế đó. Ngược lại, chúng ta cần phải tiếp cận sớm, thay đổi tư duy, đón nhận cái mới để thu hẹp khoảng cách với thế giới. 

  • 06/06/2021
  • 1077
 • Phòng bệnh thời 4.0 (Phần 2)

  Con người sẽ có một bước tiến mới trong việc chăm sóc sức khoẻ vượt hơn mức “phát hiện sớm, điều trị sớm”. Xét cho cùng thì xét nghiệm, tầm soát cũng chỉ giúp ta phát hiện bệnh và xử lý sớm chứ không giúp ta ngăn ngừa bệnh.

  • 03/07/2021
  • 1167
 • Chiến dịch 60 ngày đêm bảo vệ hệ thống xét nghiệm, phục vụ Olympic, Paralympic Tokyo, 2021

  Cách đây 75 năm, quân và dân thủ đô HN đã có chiến dịch 60 ngày đêm khói lửa bảo vệ Hà Nội. Giờ đây, những người Ominexter chúng tôi cũng có chiến dịch 60 ngày đêm, bảo vệ hệ thống phục vụ Olympic thế vận hội thế giới.

  • 10/07/2021
  • 2042
 • [Góc học hỏi] Sản phẩm nâng cao trải nghiệm nhà thuốc và tăng hiệu suất làm việc của dược sĩ

  Musubi là một thế hệ cải tiến tiếp theo cho hệ thống lịch sử thuốc tại Nhật. Tính năng tăng tốc nhập thông tin, đa dạng hoá hướng dẫn dùng thuốc bằng các lời khuyên sức khoẻ, tăng tương tác với bệnh nhân thông qua PRM giúp cho Musubi có tiềm năng lớn cho việc thay thế các hệ thống lịch sử thuốc cũ. Hiện tại Musubi đã gọi được vốn khoảng 25 triệu USD và đã áp dụng được cho khoảng gần 1000 nhà thuốc tại Nhật.

  • 01/08/2021
  • 998
 • [Góc học hỏi] KAISUKE - platform kết nối viện dưỡng lão và điều dưỡng viên (Uber - Grab cho lĩnh vực điều dưỡng)

  Thông qua hình thức platform, kết nối cơ sở điều dưỡng và điều dưỡng viên, KAISUKE giúp các công ty cung cấp dịch vụ điều dưỡng tiếp cận được với nguồn lao động điều dưỡng dễ dàng hơn, tận dụng thêm được nguồn những người có bằng nhưng đã nghỉ việc. Ngược lại, người lao động cũng có nhiều lựa chọn phù hợp với nguyện vọng công việc của mình, có động lực để tiếp tục hoặc quay lại công việc điều dưỡng.

  • 09/08/2021
  • 1019
 • Tình trạng phổ cập EMR, EHR và PHR của các quốc gia phát triển trên thế giới

  Nhìn vào bảng kết quả khảo sát tình hình phổ cập EMR, EHR, PHR của các quốc gia phát triển, chúng ta có thể thấy được các yếu tố tác động lớn đến xây dựng và phát triển hạ tầng y tế số quốc gia và từ đó rút ra được một số cách làm và bài học thực tiễn.

  • 31/10/2021
  • 1514
×
message.popup-show.message