• Thời đại của Bệnh Viện Thông Minh

  Thông minh là tính từ mô tả cho trí tuệ, cho tư duy, cho suy nghĩ có logic hợp lý.  Những gì máy móc làm nhưng chưa có tư duy (máy học), chưa có phán đoán logic trong đó thì chưa nên gọi là thông mình. Không nên lầm tưởng làm một phần mềm hỗ trợ hoạt động nào đó được tiện lợi hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn thì đã được gọi là thông mình. 

  • 31/10/2020
  • 1173
 • Xem bói ngược

  Tôi thường có thú vui xem bói ngược.  Nghĩa là, thay vì xem các bài nói về may mắn, vận hạn tuổi của mình sang năm mới sẽ thế nào thì vào cuối năm, tôi sẽ tìm đọc các bài nói về tuổi của mình của năm vừa qua.

  • 23/11/2020
  • 1389
 • Chuyển đổi số trong bệnh viện

  Bao giờ một tổ chức mà toàn bộ bộ máy vận hành trong đó hoạt động dựa trên dữ liệu, quản lý dựa trên dữ liệu, ra quyết định dựa trên dữ liệu, mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu, gắn kết khách hàng dựa trên dữ liệu.. một cách hiệu quả thì khi đó, tổ chức đã chuyển đổi số thành công.

  • 05/12/2020
  • 1574
×
message.popup-show.message