• Chuẩn an toàn thông tin y tế Nhật Bản

    Theo báo cáo của hiệp hội an ninh mạng Nhật Bản JNSA -  Japan Network Security Association thì lĩnh vực y tế, sức khoẻ đứng TOP 3 trong tổng số 15 lĩnh vực có số lượng sự vụ liên quan đến an toàn thông tin cao nhất.  

    • 23/10/2020
    • 1043
×
message.popup-show.message