Chaos Map cho chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

  • 09/02/2021
  • 2016

Tự tay làm cái Chaos Map cho chuyển đổi số y tế tại Việt Nam. 

Đây là những doanh nghiệp đang góp phần thúc đẩy sự phát triển y tế số tại Việt Nam. 

 


 

Tiện thể cũng up luôn cái Chaos Map start up y tế số tại Nhật Bản năm 2019 mà tôi đã trình bày ở Techfest 2019. 

 

 

Còn quá nhiều lĩnh vực chúng ta còn chưa động đến. Và trong từng lĩnh vực, lực lượng doanh nghiệp của chúng ta còn khá mỏng. 

Hi vọng, năm 2021 tôi sẽ được update lại Chaos Map cho y tế số Việt Nam với nhiều gương mặt mới hơn, ở nhiều lĩnh vực hơn. 


 

BÀI VIẾT KHÁC

×
message.popup-show.message